WYTWORNICA SREBRA KOLOIDALNEGO

 

cena 265 zł

 

(wytwornica wykonywana jest na zamówienie klienta)


ZASADA DZIAŁANIA WYTWORNICY
(GENERATORA)

Do dwóch elektrod zanurzonych
w wodzie doprowadzony jest prąd.
W wyniku zjawiska elektrolizy z elektrod
uwalniają się cząsteczki srebra tworząc
zawiesinę.

Dzięki elektronicznemu sterowaniu
procesem (sterowanie mikroprocesorem)
i dobraniu odpowiednich parametrów,
cząsteczki mają optymalną wielkość
i tworzą koloidy.

WAŻNE INFORMACJE
I DANE TECHNICZNE

- zasilanie prądem stałym
24V DC / 100 mA

- zastosowano ograniczenie prądowe,
co uniemożliwia tworzenie zbyt dużych
cząstek

- zmiana biegunowości co 2 min.

- zmiana biegunowości powoduje
równomierne zużywanie elektrod
i zastępuje mieszanie

- czas trwania procesu 2 godz.
(odmierzany automatycznie)

- stężenie srebra 15 ppm
(15 cząstek na milion cząstek wody)

- trwałość elektrod – możemy wytworzyć
około 250 litrów roztworu

- elektrody wykonane ze srebra 999

- średnica elektrod 2,5 mm

- objętość wody 0,25 litra

- woda destylowana lub
demineralizowana o czystości do 5 ppm

- naczynie szklane lub porcelanowe
(niedopuszczalne metalowe,
dopuszczalny atestowany plastik)
o takiej objętości i proporcjach aby końce
elektrod znalazły się nie niżej jak
0,5 cm nad dnem, a powierzchnia wody
była około 1,5 cm poniżej krawędzi
naczynia (pasuje tradycyjna szklanka
do herbaty)

- bezwzględny zakaz dodawania
jakichkolwiek substancji chemicznych
przyspieszających proces ( soli
kamiennej) – mogą tworzyć się
szkodliwe sole

- urządzenie w czasie pracy nie może
być dostępne dla dzieci

- w trakcie procesu możemy mieszać
ciecz unosząc nieco generator
i wykonując ruchy okrężne elektrodami

- odłączenie zasilacza przerywa proces

- powtórne włączenie uruchamia proces
od początku

- proces możemy przerwać w dowolnym
momencie wyjmując zasilacz z gniazdka
sieciowego

- aby otrzymać roztwór o wyższym
stężeniu możemy powtórzyć proces
(po drugim procesie otrzymujemy
19-20 ppm)

- parametry procesu gwarantują
otrzymanie koloidu o odpowiedniej
jakości, cząsteczki które zdążą połączyć
się z innymi w większe, w naturalny
sposób opadają na dno jako osad

- po zakończeniu procesu zlewamy
delikatnie roztwór znad osadu

- można filtrować roztwór przez kilka
warstw ręcznika papierowego
kuchennego lub ligninę

- gotowy roztwór ma zabarwienie
mleczno-białe lub złotawe

- ciecz koloidalna ma wyjątkową
właściwość, światło z latarki oświetlając
roztwór daje wyraźną jasną smugę

- rozwór najlepiej przechowywać
w butelce z ciemnego szkła

- nie należy polerować elektrod

Producent odpłatnie wymienia elektrody

Dostępny jest generator w którym 
możliwa jest wymiana elektrod
na złote lub cynkowe

U producenta można nabyć 
miernik TDS mierzący stężenie
roztworu koloidalnego srebra.

 

MIERNIK TDS
DO POMIARU STĘŻENIA
SREBRA KOLOIDALNEGO

cena 40 zł

  

Prosty i niezawodny miernik ppm.

Pokazuje na wyświetlaczu ile cząstek srebra

przypada na milion cząstek wody. 

Możesz samodzielnie sprawdzić otrzymany

lub kupiony roztwór srebra koloidalnego.

Po rozpakowaniu miernik jest gotowy do użytku.

Aby zmierzyć stężenie należy: 

  • zdjąć kapturek osłaniający elektrody pomiarowe,

  • włączyć miernik,

  • włożyć miernik do cieczy,

  • odczytać wynik pomiaru,

  • wyjąć miernik,

  • wyłączyć,

  • delikatnie strząsnąć wodę,

  • nałożyć kapturek

Chronić miernik przed „kąpielą”

Chronić miernik przed upadkiem.

 

                                                                              WRÓĆ strona główna